fbpx

Externé štúdium

Vzdelanie zvyšuje kvalitu života a u nás študujete len počas sobôt.
Výhody externého štúdia na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave. FSV = Fakt skvelá voľba!
Prečo si vybrať FSV UCM
Začnite študovať na Fakulte sociálnych vied UCM
Pridajte sa k úspešným

V externej forme štúdia naši študenti majú vyučovanie výlučne počas sobôt. Rovnako ako rešpektujeme sviatky a dni pokoja. Vďaka tomuto prístupu majú naši študenti možnosť lepšie sa sústrediť aj na svoje pracovné povinnosti a svoj čas si rozumne rozvhrnúť. Tento prístup je na oboch stupňoch štúdia, teda na bakalárskom aj magisterskom.

background
Študijné programy
Na bakalárskom stupni máme pre externistov k dispozícii nasledovné študijné programy.
Verejná správa

Študenti získajú vedomosti a poznatky  z politológie, sociológie, práva a ekonómie. Absolventi majú vedomosti a znalosti z ekonomických, politologických, sociologických a právnych disciplín, ktoré dokážu aplikovať v praxi v rôznych inštitúciách verejnej správy, v politických subjektoch ako aj v médiách. Uplatnenie môžu nájsť vo verejných inštitúciách nielen v domácom ale aj zahraničnom prostredí. Štúdium získate stabilné vedomosti potrebné na riadenie manažérskych pozícií.

Zistiť viac
Komunikácia a marketing vo verenej politike a verejnej správe

Študenti nadobudnú prehľad o mieste a význame verejnej politiky a verejnej správy v demokratickom štáte. Špeciálna pozornosť je zameraná na schopnosť prezentovať, komunikovať a marketingovo orientovať sa v celej oblasti verejnej politiky a verejnej správy a využiť možnosť aktívne meniť a podieľať sa na zlepšení vnímania výsledkov aktérov z oblasti verejnej politiky a verejnej správy.

Zistiť viac
Manažment a ekonómia verejnej správy

Študenti sa pripravia na pôsobenie v riadiacich zložkách a inštitúciách verejnej správy. Stanú sa odborníkmi najmä na problematiku tvorby sektorových verejných politík či ekonomických analýz manažovania štátnej správy, vedenia vnútropodnikovej komunikácie v inštitúciách verejnej správy, agendy riadiaceho procesu národných a medzinárodných projektov, aplikácie vedomostí z oblasti informačných technológií a personalistiky.

Zistiť viac
Sociálne služby a poradenstvo

Študenti môžu pôsobiť v praxi ako vysoko kvalifikovaní odborníci pre sociálnu oblasť v zariadeniach sociálnych služieb, manažéri v inštitúciách súkromného a verejného sektora, v sociálnych a zdravotných poisťovniach, v ústredných orgánoch štátnej správy, samosprávy, ale aj medzinárodných inštitúciách. Štúdiom u nás sa stanete expertom na danú problematiku.

Zistiť viac
Európske štúdiá a politiky

bsolventi nadobudnú schopnosti pre samostatnú aj tímovú analytickú prácu s dôrazom na metodologické vedomosti a zručnosti. Môžu sa uplatniť v politickom manažmente a poradenstve, v lokálnej, regionálnej, národnej a európskej politike, v štátnej správe a samospráve, v štruktúrach EU, v neziskových organizáciách, médiách, v školstve a vedecko-výskumnej oblasti.

Zistiť viac
Naštartujte svoju novú budúcnosť
Pridajte sa k nám a študujte externe u nás na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave.

Fakulta sociálnych vied

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Bučianska 4/A
917 01 Trnava

Kontakty

E-mail: fsv@ucm.sk
Web: http://www.fsvucm.sk
Facebook: https://www.facebook.com
Telefón: +421 33 5565 525