fbpx

Chcem na FSV

FSV = Fakt skvelá voľba!

FAKULTA

DYNAMICKÁ A ROZVÍJAJÚCA SA FAKULTA
ÚSPEŠNÍ ABSOLVENTI
ATRAKTÍVNE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
PREPOJENÁ NA PRAX
ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
Čo všetko sa u nás dá študovať
Verejná správa

Študenti získajú vedomosti a poznatky  z politológie, sociológie, práva a ekonómie. Absolventi majú vedomosti a znalosti z ekonomických, politologických, sociologických a právnych disciplín, ktoré dokážu aplikovať v praxi v rôznych inštitúciách verejnej správy, v politických subjektoch ako aj v médiách. Uplatnenie môžu nájsť vo verejných inštitúciách nielen v domácom ale aj zahraničnom prostredí. Verejná správa je komplexný systém, ktorý potrebuje svojich odborníkov.

Zistiť viac
Komunikácia a marketing vo verenej politike a verejnej správe

Študenti nadobudnú prehľad o mieste a význame verejnej politiky a verejnej správy v demokratickom štáte. Špeciálna pozornosť je zameraná na schopnosť prezentovať, komunikovať a marketingovo orientovať sa v celej oblasti verejnej politiky a verejnej správy a využiť možnosť aktívne meniť a podieľať sa na zlepšení vnímania výsledkov aktérov z oblasti verejnej politiky a verejnej správy.

Zistiť viac
Manažment a ekonómia verejnej správy

Študenti sa pripravia na pôsobenie v riadiacich zložkách a inštitúciách verejnej správy. Stanú sa odborníkmi najmä na problematiku tvorby sektorových verejných politík či ekonomických analýz manažovania štátnej správy, vedenia vnútropodnikovej komunikácie v inštitúciách verejnej správy, agendy riadiaceho procesu národných a medzinárodných projektov, aplikácie vedomostí z oblasti informačných technológií a personalistiky.

Zistiť viac
Sociálne služby a poradenstvo

Študenti môžu pôsobiť v praxi ako vysoko kvalifikovaní odborníci pre sociálnu oblasť v zariadeniach sociálnych služieb, manažéri v inštitúciách súkromného a verejného sektora, v sociálnych a zdravotných poisťovniach, v ústredných orgánoch štátnej správy, samosprávy, ale aj medzinárodných inštitúciách. Ide o skúsených odborníkov, ktorých trh potrebuje a majú vysoké uplatnenie.

Zistiť viac
Európske štúdiá a politiky

Absolventi nadobudnú schopnosti pre samostatnú aj tímovú analytickú prácu s dôrazom na metodologické vedomosti a zručnosti. Môžu sa uplatniť v politickom manažmente a poradenstve, v lokálnej, regionálnej, národnej a európskej politike, v štátnej správe a samospráve, v štruktúrach EU, v neziskových organizáciách, médiách, v školstve a vedecko-výskumnej oblasti.

Zistiť viac
Chceš študovať EXTERNE?
Samozrejme, nie je to problém. U nás študuješ výhradne v soboty.
6
Bakalárskych
študijných programov
4
Magisterských
študijných programov
3
Doktorandské
študijné programy
background
U nás nájdeš pod jednou strechou všetko
Prečo študovať u nás?

Fakulta sociálnych vied ponúka študentom široké možnosti ako prepojiť teoretické poznatky s praxou. Ponúka rôzne možnosti, ako prezentovať výsledky výskumných projektov študentov, doktorandov či pedagógov. Organizuje množstvo odborných podujatí, na ktorých študenti aktívne participujú. Študenti fakulty žijú bohatým študentským životom. Každoročne sa môžu zúčastniť niekoľkých zaujímavých kultúrnych, športových i odborných podujatí, ktoré sa konajú nielen na našej fakulte, ale aj v rámci univerzity či v meste. Študenti môžu absolvovať zahraničnú mobilitu (Erasmus+). Nezabúdajme ani na to, že mestu Trnava sa nie nadarmo hovorí študentskému mestu.

Čo si o našej fakulte myslia?
Študenti a absolventi

Pozrite si vyjadrenia našich absolventov, prečo FSV je Fakt Skvelá Voľba!

2000
ABSOLVENTI
Za 8 rokov pôsobenia
42
UNIVERZITY
Partnerské univerzity pre Erazmus+
100%
ÚSPEŠNOSŤ
Vycestovať do zahraničia
35
PROJEKTOV
Ktoré univerzita zrealizovala
Okrem skúšok a učenia, zažiješ aj veľa zábavy
ŠTUDENTSKÝ ŽIVOT
background

Prihláška

Do podania ti zostáva

Bučianska 4/A
917 01 Trnava

Kontakty

E-mail: fsv@ucm.sk
Web: http://www.fsvucm.sk
Facebook: https://www.facebook.com
Telefón: +421 33 5565 525