fbpx

Externé štúdium

Vzdelanie zvyšuje kvalitu života a u nás študujete len počas sobôt. Štúdium je u nás trojročné (3) Bakalárske (Bc.) a dvojročné (2) Magisterské (Mgr.).
Výhody externého štúdia na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave. FSV = Fakt skvelá voľba!
Prečo si vybrať FSV UCM
Začnite študovať na Fakulte sociálnych vied UCM
Pridajte sa k úspešným

V externej forme štúdia naši študenti majú vyučovanie výlučne počas sobôt. Rovnako ako rešpektujeme sviatky a dni pokoja. Vďaka tomuto prístupu majú naši študenti možnosť lepšie sa sústrediť aj na svoje pracovné povinnosti a svoj čas si rozumne rozvhrnúť. Tento prístup je na oboch stupňoch štúdia, teda na bakalárskom aj magisterskom.

background
Študijné programy
Na bakalárskom stupni máme pre externistov k dispozícii nasledovné študijné programy.
Verejná správa

Získate vedomosti a poznatky  z politológie, sociológie, práva a ekonómie. Naučia sa komunikovať a marketingovo orientovať v oblasti verejnej politiky a verejnej správy a podieľať sa na zlepšení vnímania výsledkov aktérov z tejto oblasti. Naučia sa princípy manažovania štátnej správy, vedenia vnútropodnikovej komunikácie v inštitúciách verejnej správy, agendy riadiaceho procesu národných a medzinárodných projektov.

Zistiť viac
Sociálne služby a poradenstvo

Študenti môžu pôsobiť v praxi ako vysoko kvalifikovaní odborníci pre sociálnu oblasť v zariadeniach sociálnych služieb, manažéri v inštitúciách súkromného a verejného sektora, v sociálnych a zdravotných poisťovniach, v ústredných orgánoch štátnej správy, samosprávy, ale aj medzinárodných inštitúciách. Ide o skúsených odborníkov, ktorých trh potrebuje a majú vysoké uplatnenie.

Zistiť viac
Európske štúdiá a politiky

Absolventi nadobudnú schopnosti pre samostatnú aj tímovú analytickú prácu s dôrazom na metodologické vedomosti a zručnosti. Môžu sa uplatniť v politickom manažmente a poradenstve, v lokálnej, regionálnej, národnej a európskej politike, v štátnej správe a samospráve, v štruktúrach EU, v neziskových organizáciách, v médiách, v školstve a vo vedecko-výskumnej oblasti.

Zistiť viac
Naštartujte svoju novú budúcnosť
Pridajte sa k nám a študujte externe u nás na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave.

Fakulta sociálnych vied

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Bučianska 4/A
917 01 Trnava

Kontakty

E-mail: fsv@ucm.sk
Web: http://www.fsvucm.sk
Facebook: https://www.facebook.com
Telefón: +421 33 5565 525